You are currently viewing Gjorde den gamle gården om til en høyteknologisk skifabrikk

Gjorde den gamle gården om til en høyteknologisk skifabrikk

Ved hjelp av cosinus, sinus og tangens vil Endre Hals (36) revolusjonere internasjonal skiindustri. Hans lille skifabrikk kan daglig lansere nye modeller.

Source: Gjorde den gamle gården om til en høyteknologisk skifabrikk

  • Post category:Blog