Legg om skummel sti til Molladalen

Både turistforeininga og kommunen er samde med turgåar Leiv Arne Grimstad: Stien til Molladalen bør leggast om.

Source: Legg om skummel sti til Molladalen

  • Post category:Blog