You are currently viewing Slogen 1564 moh. 14.09.2013

Slogen 1564 moh. 14.09.2013

I'm Back - 10 måneder etter !

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.

"Det er Slogen på nordsiden av Norangfjorden som har den dristigste reisning, eleganteste bygning og den mest utpregede og fullendte tindeform."

Bakgrunn for denne fjellturen til Patchellhytta og Slogen kan du lese i denne artikkelen hos nrk.no,

evt.fra den PDF’en.

Du kan også høre Rolf i NRK 2 Ekko m/Rolf 19.01.2015

Jeg blir litt makrell, jeg er nødt til å bevege meg hele tiden, og det er litt slitsom av og til.

  • Post category:Fjellturer