You are currently viewing Sliter vi ut naturen vår?

Sliter vi ut naturen vår?

En sterk økning i naturbruk og friluftsliv betyr også mer slitasje og forsøpling.

Source: Sliter vi ut naturen vår?

  • Post category:Blog