You are currently viewing Nye stiar på Runde skal stoppe slitasje -smp.no/nyheter – Nyheter fra Ålesund, Sunnmøre og Nordvestlandet.

Nye stiar på Runde skal stoppe slitasje -smp.no/nyheter – Nyheter fra Ålesund, Sunnmøre og Nordvestlandet.

Den mest brukte stistrekninga på Runde er ferdig utbetra. Fleire tonn med steinheller er lagt ut på stien til Kaldekloven.

Source: Nye stiar på Runde skal stoppe slitasje -smp.no/nyheter – Nyheter fra Ålesund, Sunnmøre og Nordvestlandet.

  • Post category:Blog