Forbod mot luftsport ved Loen Skylift

Politiet innfører mellombels forbod mot all luftsportsaktivitet ved Loen Skylift.

Source: Forbod mot luftsport ved Loen Skylift

  • Post category:Blog